top of page
Oliver Anh Nguyen.png

đăng ký nhận bằng cấp Úc

ngay hôm nay!

Chỉ cần cung cấp các thông tin đơn giản theo mẫu đơn bên dưới, chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện hồ sơ để nhận bằng cấp Úc theo mong muốn của bạn nhanh chóng với giá siêu tiết kiệm.

Hoàn toàn không phải tham gia bất kì lớp học nào!

Giới tính

​Các bằng cấp, chứng chỉ bạn đã hoàn thành*

Xin vui lòng liệt kê tất cả các chứng chỉ, bằng cấp bạn đã hoàn thành theo thứ tự từ thấp đến cao.

Kinh nghiệm làm việc*

Xin vui lòng liệt kê tất cả các công việc bạn đang và/hoặc đã làm có liên quan đến bằng cấp bạn muốn nhận.

Chọn bằng cấp Úc bạn muốn đăng ký
Gửi các tài liệu bên dưới để duyệt hồ sơ

​Hãy cung cấp nhiều thông tin chi tiết nhất có thể. Vui lòng chọn (đánh dấu) các tài liệu bạn có thể cung cấp.

Gửi tài liệu
Gửi hình ảnh
Gửi video

Cảm ơn bạn đã cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

​Các chuyên viên của chúng tôi sẽ xem hồ sơ của bạn và liên lạc lại với bạn

trong thời gian sớm nhất để tư vấn chi tiết.

bottom of page